Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 66–67 | Cite as

506 Orde Levert Niet-PatiËntgebonden Gegevens Aan VWS

► Medisch Specialisten
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Orde van Medisch Specialisten heeft besloten de niet-patiëntgebonden gegevens uit het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) voor het Ministerie van VWS beschikbaar te stellen, zodat de berekening van het normatief uurtarief getoetst kan worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations