Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 65–66 | Cite as

504 LHV: Een Derde Huisartsen Krijgt FinanciËle Problemen

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Een derde van de zelfstandig gevestigde huisartsen krijgt binnenkort liquiditeitsproblemen, doordat voorschotten van zorgverzekeraars niet of laat worden uitbetaald. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder elfhonderd zelfstandig gevestigde huisartsen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bestrijdt dit, maar Minister Hoogervorst erkent dat er problemen zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations