Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 60–60 | Cite as

497 No-Claim ‘Vriendelijker’ Voor Verzekerde Dan Eigen Risico

Article

Samenvatting

De huidige no-claim biedt als eigenbijdrageregeling meer voordelen dan een eigen risico. Zo is het direct moeten voldoen van de totale eigen bijdrage bij een verplicht eigen risico voor chronisch zieken onvriendelijker dan de noclaimteruggaveregeling waarbij elke maand een deel van de eigen betaling via de nominale premie opzij moet worden gelegd. Ook is een eigenbijdrageregeling administratief bewerkelijker. Dat schrijft Minister Hoogervorst in een brief aan de Kamer over de financiële gevolgen van de no-claim.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations