Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 52–53 | Cite as

489 WfZ Groeit Met 22 Procent

Article

Samenvatting

De leningen die bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ) zijn ondergebracht, groeiden in 2005 tot 5,7 miljard euro. Dit is een groei van 22 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van het WƒZ over 2005.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations