Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 48–49 | Cite as

486 Aanpassing Tarieven Functioneel Leeftijdsontslag Ambulancediensten Onrechtmatig

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed op 10 november 2005, onder nummer AWB 05/636 t/m 05/661 13770, en bij wijze van voorlopige voorziening uitspraak in het beroep van een aantal ambulancediensten tegen de door het College tarieven gezondheidszorg (CTG) vastgestelde tarieven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations