Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 48–48 | Cite as

485 Geen Verstrekking Elektrostimulator Tegen Chronische Pijn Ter Behandeling Van Incontinentie

Article

Samenvatting

De sector bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen wees op 16 november 2005, onder nummer 05/746 ZFW, vonnis in een geschil tussen een verzekerde en haar ziekenfonds over de weigering van het ziekenfonds een PTNS-apparaat voor thuisbehandeling te verstrekken. Verzekerde wordt sinds begin 2003 wegens invaliderende urge-incontinentie door haar uroloog poliklinisch behandeld met PTNS (percutane tibial nerve stimulation, tibiale zenuwstimulatie), omdat zij onvoldoende reageerde op medicatie. Het verzoek om verstrekking van het hulpmiddel werd door het ziekenfonds afgewezen, omdat het middel niet is opgenomen in artikel 2 van de Regeling hulpmiddelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations