Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 43–47 | Cite as

483 Uitspraken Beroepscommissie WTZ

► Jurisprudentie
  • 16 Downloads

Samenvatting

Verzekeraar heeft het verzoek van eiseres de kosten van een operatie in de Alpha-Klinik te München te vergoeden afgewezen. Eiseres kan zich daarmee niet verenigen; in Nederland is zij vanwege pijnklachten in rug en heupen door verschillende artsen gezien, waarbij men echter niet tot een diagnose kon komen. Voor een second opinion is zij naar genoemde kliniek gegaan. Daar is een spondylodese met osteosynthese en decompressie van het segment L2- L3 toegepast, een ook in Nederland gebruikelijke ingreep, die voor vergoeding in aanmerking komt. Op grond van de buitenlanddekking stelt eiseres recht te hebben op vergoeding van kosten met inachtneming van de hier te lande geldende tarieven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations