Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 39–39 | Cite as

477 Praktisch Overgangsprotocol Wmo In De Maak

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking en zijn gemeenten verantwoordelijk voor voorzieningen met betrekking tot het voeren van het huishouden. Om de overheveling van ‘huishoudelijke zorg’ uit de AWBZ naar de WMO zorgvuldig te laten verlopen, is een overgangsprotocol ontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations