Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 151–151 | Cite as

455 Diversen

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het Deltion College is een van de zeven onderwijsinstellingen in Nederland die de handen ineen slaan met hulpverlenende instanties. Door middel van het zogeheten multidisciplinair overleg meent de Zwolse onderwijsinstelling deelnemers, ouders en docenten beter te kunnen begeleiden bij psychosociale problemen. In de pilot werkt Deltion samen met het maatschappelijk werk, consultatiebureau voor alcohol en drugs (CAD), bureau jeugdzorg, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Leerplicht en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations