Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 146–146 | Cite as

449 Nederlanders Leven Iets Gezonder

►Diversen
  • 4 Downloads

Samenvatting

In 2005 is voor het eerst in jaren het percentage volwassenen met overgewicht gedaald. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook voldeden meer Nederlanders aan de norm voor gezond bewegen. Het percentage rokers en zware alcoholgebruikers onder jongeren was in 2005 iets lager dan in vorige jaren. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations