Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 144–144 | Cite as

447 VVD Roept Op Tot Meer Patiënteninformatie

►Europese Commissie
  • 10 Downloads

Samenvatting

VVD-Europarlementariër Jules Maaten heeft samen met vier collega-Europarlementariërs uit verschillende landen een oproep aan de Europese Commissie gedaan om informatie aan Europese patiënten te verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations