Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 136–137 | Cite as

435 Slechts Kwart Chronisch Zieken Zoekt Informatie Op Internet

Article

Samenvatting

Chronisch zieken en gehandicapten halen hun gezondheids(zorg)informatie vooral uit folders, tijdschriften en contact met de huisarts. Internet wordt maar door een kwart van hen als informatiebron gebruikt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations