Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 134–135 | Cite as

432 Brief Ross Over Verstandelijk Gehandicapte Ouders En Kinderwensen

►Patiëntenbeleid/►Patiëntenrechten

Samenvatting

In een brief aan Tweede Kamer geeft Staatssecretaris Ross van VWS een overzicht hoe de zorg voor gezinnen met verstandelijk gehandicapte ouders met een kinderwens is geregeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations