Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 126–126 | Cite as

419 Landelijk Schakelpunt Voor De Zorg Opgeleverd

Article

Samenvatting

Op 31 januari jl. heeft de oplevering plaatsgevonden van het Landelijk SchakelPunt in de Zorg (LSP). Hiermee is een belangrijke stap gezet naar veilige actuele elektronische uitwisseling van patiëntinformatie door heel Nederland. Het Landelijk SchakelPunt is de verkeerstoren die veilige, landelijke elektronische uitwisseling van patiëntinformatie mogelijk maakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations