Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 118–118 | Cite as

409 Kinderartsen Vumc Volgden Richtlijn Bij Sedatie Baby

►Kwaliteitstoetsing
  • 9 Downloads

Samenvatting

De specialisten in VU medisch centrum hebben volgens de richtlijnen gehandeld bij de behandeling van de baby, van wie de ouders in december vorig jaar tijdelijk uit de ouderlijke macht zijn geschorst. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations