Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 114–116 | Cite as

405 Kwaliteitsbeleid In Langdurige Zorg

►Kwaliteitsbeleid/►Algemeen
  • 61 Downloads

Samenvatting

In de brief ‘Kwaliteitsbeleid in langdurige zorg’ aan de Tweede Kamer gaat Staatssecretaris Ross in op haar beleid rond het programma ‘Zorg voor Beter’. Doel van dat beleid is de kwaliteit in langdurige zorg verder te verbeteren. ‘Zorg voor Beter’ is een programma voor de sectoren verpleging, verzorging, thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations