Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 98–102 | Cite as

390 Sp Doet 25 Voorstellen Tegen Te Grote Macht Farmaceut

►Farmaceutische Industrie

Samenvatting

Op alle niveaus van de medische zorg is er sprake van beïnvloeding van de farmaceutische industrie, van onderzoek tot het voorschrijven van geneesmiddelen. De industrie blijkt zeer bedreven om haar producten aan de man te brengen. Soms gaat dit ten koste van de onafhankelijkheid van het medisch-wetenschappelijk onderzoek en van het voorschrijfgedrag van artsen. Onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek is noodzakelijk voor een objectieve beoordeling van gewenste en ongewenste effecten van een geneesmiddel. Die onafhankelijke informatie is van belang voor een goede keuze van artsen voor het beste en meest veilige geneesmiddel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations