Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 69–69 | Cite as

355 Aanpassing Zorgtoeslag

Article

Samenvatting

De ministerraad heeft op voorstel van Minister Hoogervorst van VWS ingestemd met een aanpassing van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt dit jaar niet verlaagd, ook al is de gemiddelde premie lager uitgevallen dan geraamd in de Macro Economische Verkenning. In plaats van de geschatte 1.106 euro komt de nominale premie dit jaar uit op 1.060 euro. De koopkracht van een eenpersoonshuishouden neemt hierdoor met 46 euro toe en die van een meerpersoonshuishouden met 92 euro.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations