Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 61–64 | Cite as

►Verzekeringen

348 Agis Grootste Verliezer In Verzekerdenstrijd
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Agis, Delta Lloyd, Univé, Fortis, Zorg en Zekerheid en de Amersfoortse zijn de verliezers in de strijd om de zorgverzekerden. Trias, CZ, ONVZ, De Friesland, DSW, Achmea en VGZ hebben hun verzekerdenbestand zien groeien. Menzis bleef even groot. De verzekeraars Azivo en Salland zagen net zoveel binnenkomende als vertrekkende verzekerden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations