Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 50–51 | Cite as

331 Fusies Zorg Eerder Melden Bij Nma

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Daar waar op AWBZ-zorgmarkten sprake is van ‘kleine relevante geografische markten’, zou de drempel voor de meldingsplicht van fusies tijdelijk verlaagd moeten worden. Dat schrijft Minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations