Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 48–49 | Cite as

329 Gewijzigde Transparantierichtlijn Kan Voor Zorginstellingen Grote Gevolgen Hebben

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Op 28 november 2005 is de Richtlijn tot wijziging van de Transparantierichtlijn uit 1980 in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen. Verschillende sectoren die in het verleden door het bestaan van nationale, regionale of lokale monopolies werden gekenmerkt, zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk voor mededinging opengesteld. Dat geldt inmiddels dus ook voor een belangrijk deel van de zorgsectoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations