Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 35–35 | Cite as

316 Meer Samenwerking In De Zorg Nodig

Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars, -kantoren en -aanbieders moeten meer samenwerken om onnodige transactiekosten terug te dringen. Die samenwerking is nodig om nieuwe vormen van administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations