Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 31–32 | Cite as

►Algemeen

313 Ombudsman Vindt Dat Hoogervorst ‘Ruw Spel’ Speelt
Article

Samenvatting

De Nationale Ombudsman en Minister Hoogervorst van VWS blijven elkaars oordelen over de benoemingsprocedure van Frank de Grave als voorzitter van het College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) fel bekritiseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations