Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 3, pp 31–32 | Cite as

►Algemeen

313 Ombudsman Vindt Dat Hoogervorst ‘Ruw Spel’ Speelt
Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Nationale Ombudsman en Minister Hoogervorst van VWS blijven elkaars oordelen over de benoemingsprocedure van Frank de Grave als voorzitter van het College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) fel bekritiseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations