Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 2, pp 126–128 | Cite as

302 Benoemingen, Aftredens E.D.

► Personalia
  • 5 Downloads

Benoemingen, Aftredens E.D.

M. Almekinders vertrekt op 1 april 2006 als bestuursvoorzitter bij Sensire/Thuiszorg Groningen. Hij wordt in die functie opgevolgd door Th. Meuwese. Meuwese is nu werkzaam bij de zorgorganisatie Meavita in Den Haag.

J.H.M. van den Berg, regiodirecteur van het Geriatrisch Centrum en Verpleeghuis Antonius Binnenweg in Rotterdam, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

E. Bolhuis is per 1 maart 2006 vertrokken als directeur DBC-Onderhoud. Zijn functie wordt waargenomen door adjunct-directeur T. Breed.

Mw. A. Booy-Liewers is per 1 januari 2006 in dienst getreden bij Prismant Interim Management als senior consultant.

J.A. Bruijn, patholoog bij het Leids Universitair Medisch Centrum, is gekozen als president van de internationale Renal Pathology Society (RPS).

B. Bruijnes is vanaf 1 januari 2006 de nieuwe directeur van Philadelphia Support, de christelijke belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke handicap in Utrecht.

S. Buijs,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations