Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 2, pp 43–45 | Cite as

224 Gevolgen Nieuw Verzekeringsrecht

  • H. E. G. M. Hermans
Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

Op 1 januari 2006 is door het Besluit van 22 december 2005 (Stb. 2005, 702) de nieuwe regeling van het algemene verzekeringsrecht ingevoerd in Boek 7 titel 17 van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe wettelijke regeling vervangt de oude regeling in het Wetboek van Koophandel, die ook op verschillende punten is aangepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. E. G. M. Hermans

There are no affiliations available

Personalised recommendations