Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 2, pp 25–27 | Cite as

215 RVZ Zet Vraagtekens Bij Macht Van Fnv In De Zorg

Article
  • 4 Downloads

‘Het is zeker niet zo dat we nu achterover gaan leunen. We schuiven nu aan bij de overlegtafels. We kunnen nu druk opbouwen om zeker te stellen dat de zorg ook echt betaalbaar blijft’, zegt Heerts.

Op het lijstje van de FNV staan onder andere de samenstelling van het basispakket (tandheelkunde er weer in), de eigen betalingen, de spe- cialistenmaatschappen in de ziekenhuizen en de rol van de farmacie. Voor sommige van deze onderwerpen zal de FNV de politiek moeten benaderen en voor andere de zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Samen sterk

In de individuele gezondheidszorg is de artspatiëntrelatie het belangrijkste. In deze relatie heeft de arts door zijn kennis en kunde een natuurlijk overwicht, waaraan de patiënt tegenwicht biedt door gebruik te maken van zijn patiëntenrechten, zelf informatie te verzamelen en de krachten te bundelen in patiëntenverenigingen en -organisaties. Op bestuurlijk niveau zijn andere relaties belangrijk. De inrichting van het nieuwe zorgstelsel is vooral een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations