Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 9, pp 118–119 | Cite as

1454 Grote Prijsverschillen Tussen Dbc’s In B-Segment

► Diagnosebehandelingcombinaties

De monitor beschrijft hoe de ziekenhuiszorg zich bij vrije prijzen ontwikkelt wat betreft kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ziekenhuizen lijken een iets betere onderhandelingspositie te hebben dan zorgverzekeraars. Op grond van de beschikbare cijfers liggen volgens het CTG/ZAio de prijzen gemiddeld ruim vijf procent hoger dan de administratieve kostprijzen (de zogenoemde schoningsprijzen) die gebruikt zijn bij het aanpassen van de budgetten (kleine 4% na inflatiecorrectie). De verschillen in prijzen zijn groot. Zo zijn de opslagen op de administratieve kostprijzen relatief laag voor specialismen en diagnosen met de grootste omzet, zoals heelkunde (liesbreuk), orthopedie (heup, knie) en oogheelkunde (staar). Het gemiddelde prijsniveau verschilt ook per provincie. Bovendien is er een grote variatie per zorgaanbieder: bij sommige aanbieders liggen de prijzen gemiddeld wel 36 procent bóven de administratieve kostprijzen, terwijl de contractprijzen bij een andere...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Personalised recommendations