Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 9, pp 113–116 | Cite as

1451 CTG/ZAIO-Circulaires

Article
  • 2 Downloads

Algemene ziekenhuizen

1.Wijzigingen DBC-bedragen

CTG/ZAio heeft een aantal wijzigingen in de DBC-tarieven (‘Lijst DBC-bedragen en overige bedragen’) en in de DBC-beleidsregels vastgesteld per 1 oktober 2005. De betreffende beleidsregels zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van VWS gepubliceerd op de website van CTG/ZAio, www.ctg-zaio.nl.

Bron: circulaire van 30 september 2005, kenmerk TURS/jprn/CI/05/48c

Definitieve budgetschoning in verband met B-segment

CTG/ZAio heeft besloten de aandelen normale dagverpleging en zware dagverpleging in de opschoningsprofielen van een tiental DBC’s aan te passen. Tevens zijn in de beleidsregels opschoning FB enkele technische aanpassingen aangebracht. De gewijzigde beleidsregel (CI- 860) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van VWS gepubliceerd op de website van CTG/ZAio. Het formulier voor de definitieve ex post schoning is als bijlage gevoegd bij deze circulaire. Door de brancheorganisaties zal een handreiking voor...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Personalised recommendations