Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 209–210 | Cite as

1349 Rekenkamer: Gebreken In Bedrijfsvoering Marktactiviteiten Publieke Ondernemingen

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De bedrijfsvoering van publieke organisaties die commerciële nevenactiviteiten ontplooien vertoont nog verschillende gebreken. Daardoor bestaat de kans op oneerlijke concurrentie. Ook rapporteren publieke ondernemingen nog onvoldoende over de meerwaarde van hun marktactiviteiten. De overheid is onduidelijk over wat deze organisaties wel of niet mogen. Ministers en raden van toezicht schenken bovendien te weinig aandacht aan risico’s van publiek-private vermenging. Dit staat in het rapport Publiek ondernemerschap. Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations