Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 194–194 | Cite as

1328 Nictiz Verantwoordelijke Voor Landelijk Schakelpunt

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is van oordeel dat het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) vooralsnog verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) voor een nieuw in te richten Landelijk Schakelpunt. De Minister van VWS heeft NICTIZ gevraagd zorg te dragen voor de realisatie exploitatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP). De externe marktpartij waaraan het beheer van het LSP op termijn zal worden uitbesteed, kan als bewerker worden aangemerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations