Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 179–180 | Cite as

1308 Subsidiëring Medische Haalbaarheidsonderzoeken In Letselschadezaken

► Tuchtrecht En Aansprakelijkheid
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner, heeft op 12 juli jl. met terugwerkende kracht tot 10 mei 2005 de Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken ingesteld. Deze regeling vormt de grondslag voor een subsidieregeling voor medische haalbaarheidsonderzoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations