Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 176–176 | Cite as

1305 Servicenummer Patiënten In 2006 Op Te Vragen

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Zorgverleners kunnen vanaf 1 januari 2006 met een UZI-pas het burgerservicenummer van hun patiënten opvragen en controleren. Dat meldt het ICT instituut in de zorg, NICTIZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations