Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 161–162 | Cite as

1288 Lacunes In De Palliatieve Zorg

► Beroepsuitoefening
  • 4 Downloads

Samenvatting

De zorg voor specifieke doelgroepen in de palliatieve zorg heeft nader onderzoek en ontwikkeling nodig. Dat is een van de conclusies van een inventarisatierapport van ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS naar de stand van onderzoek in de palliatieve zorg in Nederland. In juli 2005 verscheen het rapport van dat onderzoek. VWS stelt 2,45 miljoen euro beschikbaar voor vervolgprogramma Palliatieve Zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations