Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 152–154 | Cite as

1279 Kabinet Investeert Fors In Sport

Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het kabinet geeft de sport de komende jaren een krachtige impuls. Vanaf 2006 tot en met 2009 trekt het Ministerie van VWS jaarlijks bijna honderd miljoen euro uit voor de sport. Het kabinet streeft drie doelen na: meer mensen gaan bewegen, een plek voor Nederland in de top-tien van de internationale topsport en een grotere maatschappelijke samenhang door sport. Dit staat in de nieuwe sport- en bewegingsnota Tijd voor sport, waarmee de ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Ross van VWS heeft ingestemd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations