Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 150–151 | Cite as

1277 Meer Samenwerking Op Het Gebied Van Acute Zorg

► Diversen
  • 14 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, huisartsenposten en huisartsen gaan meer met elkaar samenwerken op het gebied van acute zorg. Op 15 september jl. hebben de aanbieders van acute zorg, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS hiertoe met elkaar afspraken gemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations