Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 95–95 | Cite as

207 Wegblijftarief Handhaven, Ondanks Gering Gebruik

► Tarieven En CTG/ZAIO-Circulaires
  • 1 Downloads

Samenvatting

Ondanks het feit dat ziekenhuizen er (nog) weinig gebruik van maken, wil het College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting het wegblijftarief toch handhaven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations