Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 91–92 | Cite as

1201 Aon: Basisverzekering Duurder Door Fiscale Heffingen

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Alhoewel de inkomensafhankelijke premie voor de basisverzekering volgens het Ministerie van VWS volledig voor rekening van de werkgever komt, ondervindt ook de werknemer hier flink financieel hinder van, als gevolg van fiscale heffingen. Dat is de conclusie van Aon Consulting, onderdeel van Aon Nederland, na een analyse van het nieuwe zorgstelsel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations