Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 89–89 | Cite as

1198 Consumenten Hebben Steeds Meer Moeite Om Hun Zorgkosten Te Betalen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Mensen van 45 jaar en ouder zagen het aantal te laat betaalde rekeningen met betrekking tot de zorg verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Ook betaalden jong en oud hun woonlasten, zoals huur en hypotheek, minder snel. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een analyse van ruim 1,2 miljoen consumentenvorderingen, uitgevoerd door Intrum Justitia, marktleider op het gebied van credit management services.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations