Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 85–86 | Cite as

1194 Spoedhulp In Derde Land Noodzakelijk Bij Afgifte Formulier E 111 Of E 112

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Bij afgifte van formulier E 111 of E 112 is het bevoegde orgaan gebonden aan constatering dat spoedhulp in derde land noodzakelijk is (arrest-Keller).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations