Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 83–84 | Cite as

1191 Boetes Voor Ondernemingsverenigingen Psychologen

Article

Samenvatting

De directeur-generaal (d-g) van de NMa nam op 20 april 2005, onder nummer 3309-186, een beslissing op het bezwaar van de ondernemingsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen, Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (resp. NIP, LVE, NVP en NVVP) tegen het besluit waarbij aan hen een boete werd opgelegd wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations