Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 80–80 | Cite as

1185 Beperking Gebruik Netwerk In Strijd Met De Mededingingswet

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Een beperking van het gebruik van het elektronisch netwerk van de apothekers in Assen tot reguliere openingstijden is in strijd met de Mededingingswet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations