Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 50–50 | Cite as

1158 Zn-Voorzitter Wiegel: Alle Vrouwen Prenataal Screenen

► Aanspraken
  • 5 Downloads

Samenvatting

Voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit ervoor dat alle zwangere vrouwen hun ongeboren kind moeten kunnen testen op het Down-syndroom. Daarvoor moet de test voor alle vrouwen in de basisverzekering komen, zo schrijft Wiegel in een brief aan Staatssecretaris Ross van VWS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations