Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 45–47 | Cite as

1153 RVZ: Zet Hervorming Awbz Niet Stop

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De invoering van de functiegerichte bekostiging in de AWBZ ligt tijdelijk stil. De Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) vindt dat de hervorming door moet gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations