Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 98–98 | Cite as

1107 vws onderzoekt zorgconsumentenwet

Patiëntenbeleid
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het Ministerie van VWS onderzoekt de mogelijkheid om een ‘zorgconsumentenwet’ in te voeren. Deze wet zou de rechtpositie van patiënten wettelijk moeten verankeren in één regeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations