Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 95–95 | Cite as

1102 Mishandeling Door Verpleegkundige Niet Hardgemaakt

Article
  • 22 Downloads

Samenvatting

Het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg verklaart in hoger beroep een klacht, die tegen een verpleegkundige van het UMC Utrecht is ingediend ongegrond. Volgens de klaagster had de verpleegkundige haar mishandeld toen zij haar belette haar kind mee te nemen uit het ziekenhuis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations