Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 92–92 | Cite as

1097 Uitwisseling Medische Informatie Patiënten Via Uzi-Pas

Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) heeft in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Stichting GAZO (Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost) de ‘Unieke Zorgverlener Identificatie’-pas geïntroduceerd. Met deze UZI-pas kan medische informatie over patiënten worden uitgewisseld door onder meer ziekenhuizen en huisartsen. De gegevens op de pas zijn beveiligd met een pincode.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations