Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 79–79 | Cite as

1081 Onderzoek: Zorgmedewerkers Willen Meer Tijd En Geld Voor Schoonmaak

Article
  • 38 Downloads

Samenvatting

Veel medewerkers (74%) in de intramurale zorg vinden dat er meer tijd en geld beschikbaar moet komen voor schoonmaak. Dat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek door Interview NSS in opdracht van schoonmaakbedrijf Hago. Aan tweehonderd werkenden in de zorg is via on-line-enquêtering gevraagd naar het belang van een schone werkplek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations