Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 66–66 | Cite as

1061 ‘Verpleegkundige Moet Meldingstaak Bijwerkingen Krijgen’

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Naast artsen en patiënten moeten voortaan ook verpleegkundigen bijwerkingen van medicijnen gaan melden. Dat wil het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het is momenteel echter nog niet duidelijk wanneer dit plan kan worden gerealiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations