Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 63–63 | Cite as

1056 Pleidooi Voor Gedragscode Patiëntenorganisaties

Article

Samenvatting

Winnie Sorgdrager, voorzitter van het Fonds voor Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties pleit voor een gedragscode voor patiëntenorganisaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations