Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 57–58 | Cite as

1051 Betere Zorg Voor Jeugd Van Nul Tot Negentien Jaar

> Jeugdzorg En Ouder- En Kindzorg
  • 13 Downloads

Samenvatting

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een landelijke standaard ontwikkeld waarmee de elektronische uitwisseling van gegevens van kinderen van nul tot negentien jaar tussen consultatiebureaus en GGD’en duidelijker, sneller en effectiever wordt. De standaard is een belangrijke stap op weg naar het elektronisch cliëntendossier voor de JGZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations